bushes - Changzhou YangFan Bearing Co.,ltd

阿里诚信通认证 ENGLISH| 中文版 |
 
About us Quality Assurance products | Workshop  | Technics |  Contact us  |HOMEPAGE

 

 

Product range

点击这里可以给对方发送消息点击这里给我发消息

 
BRIEF INTRODUCTION

Changzhou YangFan Bearing Co.,ltd locates in Chan Zhou hi-tech development zone. Our fixed assets 80million RMB, the company has 300 employees including 30 engineers and techonicians. 30million sets of

AS0515
AS0821
AS1024
AS1226
AS1528
AS1730
AS2035
AS2542
AS3047
AS3552
AS4060
AS4565
AS5070
AS5578
AS6085
AS6590
AS7095
AS75100
AS80105
AS85110
AS90120
AS100135
AS110145
AS120155
AS130170
AS140180
AS150190
AS160200
AS25.4×29.2
AS3350
WS110200 GS6590 WS6590 WS1528 NATA5914 NBX3530Z NTB2035 NATB5913 AZ12015525 WS120155 GS65100 WS65100 WS1629 GS1024 NBX4032Z NTB2542 NATB5914 AZ12017542 WS120175 GS7095 WS7095 WS1730 AS1024 GS1226 NBX5035Z NTB3047 AZ12022039 WS120220 GS70105 WS70105 WS1831 AS1226 GS1528 NBX6040Z NTB3552 AZK10243.5 AZ13017030 WS130170 GS70140 WS70140 WS2035 AS1528 GS1629 NTB4060 AZK12263.5 AZ13018542 WS130185 GS75100 WS75100 WS2542 AS1629 GS1730 GS110200 NTB4603 AZK15283.5 AZ13023039 WS130230 GS75110 WS75110 WS3047 AS1730 GS1831 GS120155 NTB4565 AZK17303.5 AZ14019542 WS140180 GS80105 WS80105 WS3052 AS1831 GS2035 GS120175 NTB5070 AZK20354.5 AZ14024039 WS140195 GS80115 WS80115 WS3552 AS2035 GS2542 GS120220 NTB5578 AZK25425 AZ15019031 WS140240 GS80150 WS80150 WS3562 AS2542 GS3047 GS13 CZB 22207E

 

   
Address :Hutang Wunjin Changzhou City,Jiangsu Province Tel: 86-519-81855361 FAX: 86-519-86305255 Email:yfbearing@sohu.com
Copyright 2008-2010 All rights reserved
导航:滚轮轴承,支承滚轮轴承,曲线滚轮轴承,英制滚轮轴承,螺栓滚轮轴承,单向滚针轴承,汽车水泵轴承,滚轮滚针轴承,单向离合器,超越离合器,汽车水泵轴连轴承,推力滚针轴承,平面滚针轴承,冲压外圈滚针轴承,实体套圈滚针轴承,凸轮轴承,组合轴承,圆柱滚子轴承,滚针保持架,支撑滚轮轴承,滚针轴承,复合滚轮轴承,直线轴承